Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie o przetargu, można także uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy tel. 16 622 70 63 wew. 34

 

Informacja i ogłoszenie o przetargu w załączeniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.