Swoje miejsce znajdą tam strażacy z OSP, panie z KGW oraz korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy. Koszt budowy to 1,9 mln zł. Teren wokół obiektu zostanie piękne zagospodarowany, a obok powstanie nowoczesny plac zabaw.

Przypomnijmy, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej do budżetu zostały wprowadzone do realizacji nowe zadania inwestycyjne związane z nowo wybudowanym obiektem:

▪Zagospodarowanie terenu przy remizo-świetlicy w Leżachowie – 40 000 zł

▪Monitoring remizo-świetlicy w Leżachowie 9 500 zł

▪Wyposażenie remizo-świetlicy w Leżachowie 96 000 zł

▪Budowa placu zabaw w m. Leżachów – 101 500 zł

 

Już dziś zapraszamy na otwarcie 8 października!