Głównym celem zamierzonych prac sejsmicznych jest dokładne rozpoznanie tektoniki ze względu na jej wpływ na formowanie się złóż gazu. Badania geofizyczne polegać będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych, a w obszarach trudnodostępnych przy użyciu materiałów wybuchowych. Rejestrację wykonuje się przy użyciu bezprzewodowych odbiorników rozmieszczonych na powierzchni ziemi.

Roboty geologiczne zostały zaprojektowane na podstawie koncesji poszukiwawczej Leżajsk-Rudka-Sieniawa nr 1/97/Ł wydanej przez Ministra Środowiska i wykonane będą zgodnie z warunkami w niej określonymi oraz na obszarze bezkoncesyjnym.

Zwracamy się z prośbą o nieusuwanie oznaczeń, które podglądowo pokazane są na załączonych zdjęciach (fot. Geofizyka Toruń S.A.)

W ramach uzgodnień warunków wstępu na poszczególne nieruchomości, przedstawiciel Grupy Sejsmicznej będzie ustalał z właścicielami nieruchomości terminy wejścia z pracami na poszczególne działki/gospodarstwa.

Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badań przysługuje odszkodowanie zgodnie z postanowieniami Działu VIII – Odpowiedzialność za szkody, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze. W trakcie pomiarów, w efekcie niesprzyjających warunków pogodowych, np. ulewnych deszczy, mogą wystąpić bowiem szkody, wynikające z przejazdu pojazdów Geofizyki Toruń po naturalnym gruncie.

Numery dyżurne, pod którymi zainteresowani otrzymają wyjaśnienia:

693 792 903 oraz 607 564 819 (w godz. 9.00-17.00)