Wychodząc naprzeciw pandemicznym priorytetom zdrowotnym, przed którymi stoją instytucje zabezpieczenia społecznego, a także obserwowanymi licznymi powikłaniami u osób po przebytej chorobie COVID-19, Kasa wdrożyła nowy profil rehabilitacji, który realizowany jest w trybie stacjonarnym w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie, w formie 21-dniowych turnusów. Kompleksowy program rehabilitacji po COVID-19 ma na celu umożliwienie rolnikom pełnego powrotu do zdrowia, a tym samym do pracy w gospodarstwie rolnym.

Świadczenie adresowane jest do rolników w wieku aktywności zawodowej, spełniających warunki ustawowe do skierowania na rehabilitację leczniczą, mających wskazania medyczne do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID -19 tj.:

-  przebyte covidowe śródmiąższowe zapalenie płuc w okresie wydolności oddechowej,

- przebyta choroba Covid-19 u osoby z: astmą oskrzelową kontrolowaną, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - stopień 1 (postać łagodna), rozstrzeniami oskrzeli bez obfitej wydzieliny i towarzyszącym zapaleniem w okresie wydolności oddechowej, sarkoidozą w I i II okresie.

Przy kierowaniu na rehabilitację leczniczą osób po przebytej chorobie COVID-19 należy uwzględnić obowiązujące w Kasie wskazania i przeciwwskazania na rehabilitację.

Rehabilitacja post COVID w CRR KRUS przeprowadzana jest po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania. Warunkiem przyjęcia na rehabilitacje jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonany nie wcześniej, niż  4 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są zgodnie ze standardami rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19, m.in. trening wydolnościowy, trening stacyjny, ćwiczenia oddechowe, ogólnousprawniające, zabiegi z zakresu hydroterapii, fizykoterapii. W programie rehabilitacji jest również edukacja pacjenta celem zwiększenia wiedzy i umiejętności optymalnego postępowania z chorobą, poradnictwo żywieniowe. Program usprawniający i rodzaj zabiegów określa indywidualnie lekarz w CRR KRUS.

Do wystawienia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne po przebytej chorobie COVID-19 uprawnieni są m.in. lekarze pierwszego kontaktu oraz specjaliści. Wniosek o potrzebie rehabilitacji sporządza lekarz prowadzący leczenie, według wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 19 lipca 2013 r. (Druk "Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą" dostępny jest m in. w placówkach Kasy lub na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ).Do wniosku należy dołączyć aktualne badania: morfologia krwi, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej lub TK płuc, USG narządów jamy brzusznej, spirometrię, koagulopatię – diagnostyka dobrana indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku, w przypadku kobiet zaświadczenie ginekologiczne o braku przeciwwskazań do odbycia rehabilitacji stacjonarnej. Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy.

Wniosek spełniający warunki formalne, pozytywnie zaopiniowany przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego KRUS, jest podstawą do wysłania do rolnika propozycji wyjazdu do CRR KRUS. Poddanie się rehabilitacji jest dobrowolne. Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego. Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Więcej informacji można uzyskać w najbliższych jednostkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS

Kierownik Placówki Terenowej w Przeworsku

Anna Świderska-Ciupa