Organizatorami konkursu są: Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” i Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania.

Celem konkursu jest promowanie obszarów działania organizatorów, pobudzenie do aktywnej działalności w zakresie promocji produktów i usług lokalnych oraz uhonorowanie starań Kół Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń oraz innych podmiotów działających w tym zakresie.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać od dnia 02.01.2023 do dnia 31.01.2023 r.

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu pdf

Zgłoszenia udziału w konkursie – karta w wersji edytowalnej

Zgoda autora/pełnoprawnego dysponenta na wykorzystanie zdjęć przekazanych organizatorom konkursu – dokument pdf

 

Operacja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.”