Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom gminy, a także działającym na tym obszarze organizacjom pozarządowym oraz różnym grupom interesu złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zbierania uwag i opinii na formularzu konsultacyjnym w terminie od 23 września do 28 października 2022 roku (obowiązuje data wpływu).

Formularz konsultacyjny dostępny jest w formie dokumentu pdf lub word (poniżej w załaczeniu) lub w formie wydruku w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie (wersja papierowa). Można go wypełnić również on-line.

Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze można dostarczać:

  • online, przez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego pod tym linkiem: https://forms.gle/Sa6dVNRtd1b4kf5n6
  • drogą elektroniczną na adres: urzad@sieniawa.pl (skan podpisanego formularza)
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa
  • osobiście, wrzucając do urny umieszczonej przy wejściu do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530.

Z projektem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2022–2030” można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie w dni powszednie w godzinach pracy urzędu. Projekt dostępny jest również w załączeniu.

UWAGA! Formularze złożone po terminie (tj. po 28 października 2022 r.), niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu zgłaszania uwag NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.