Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Koło może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Technika wykonania jest dowolna. Prace zgłoszone do konkursu powinny być wykonane w jak największym stopniu z surowców naturalnych (wiklina, ceramika, szkło, drewno, włókno, tkaniny naturalne, itp.).

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 15 października 2021 r. na stronie internetowej ARiMR.

Szczegóły oraz regulamin na stronie internetowej ARiMR