Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu przeworskiego została ogłoszona za pomocą obwieszczeń Wojewody Podkarpackiego. Do stawienia się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Przeworsku Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa wezwał 49 mężczyzn rocznika podstawowego 2002 i 10 mężczyzn rocznika starszego.

Kwalifikacja odbyła się w pomieszczeniach przychodni „A-W-MED” przy ul. Kilińskiego 2. Na miejscu, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej spotkały się z przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu, który poinformował o aktualnych regulacjach prawnych związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz możliwością odbywania zawodowej służby wojskowej. Przedstawiciel WKU realizował jednocześnie zadania związane z wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zakładaniem i aktualizacją ewidencji wojskowej, przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych. Na miejscu obecny był reprezentant ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa prowadzący dokumentację związaną z kwalifikacją wojskową.