Rozwój powiatów nie byłby możliwy, gdyby nie aktywność 160 podkarpackich gmin.

Nasza gmina przystąpiła do rankingu w kategorii „Gmina – Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia dwóch dekad XXI wieku” prezentując sukcesy gospodarcze tego okresu.

Spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z gmin i powiatów, Kapituła Rankingu złożona z przedstawicieli podkarpackich uczelni, instytucji otoczenia biznesu i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, dokonała wyboru trzech liderów wśród powiatów („Powiat – Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia”, „Powiat – Lider Turystyki i Sportu Podkarpacia”, „Powiat – Kreator Kapitału Społecznego Podkarpacia” oraz 21 liderów wśród gmin. Dodatkowo Kapituła postanowiła wyróżnić 8 powiatów, „Złotą Ósemkę”, za wyniki uzyskane w kategoriach, które były podstawą do wyłonienia liderów w rankingu głównym.

Jako gmina pokazaliśmy skalę aktywności w zakresie budowy czy rozbudowy infrastruktury użyteczności publicznej, m.in. wodno-kanalizacyjnej, sportowej czy oświatowej. Kapituła brała pod uwagę nie tylko aktywność gmin, jednostek samorządu, ale także przykłady inwestycji zrealizowanych przed przedsiębiorstwa działające na terenie gminy.

 

WYNIKI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH:

https://nowiny24.pl/ranking-powiaty-podkarpacia-dwie-dekady-rozwoju-xxi-wieku/ar/c3-15953447

LIDERZY AKTYWNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:

https://nowiny24.pl/liderzy-aktywnosci-wojewodztwa-podkarpackiego/ar/c3-15954017