Kandydaci mogą być zgłaszani w następujących kategoriach:

- Rolnik Roku,

- Sołtys Roku,

- Lider Społeczności,

- Koło Gospodyń Wiejskich,

- Agroturystyka Roku,

- Sołectwo Roku.

 

Więcej informacji:

https://nowiny24.pl/mistrzowie-agro-wielki-plebiscyt-solecki-i-rolniczy-rozpoczety-zglos-swoich-kandydatow-do-nagrod/ar/c15-17299537