Wnioski można składać do 31 sierpnia 2024 r.

Dopłaty dotyczą gospodarstw o powierzchni co najmniej 1 hektara, natomiast łączna powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja danego roku nie może przekroczyć 5 ha.

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw w 2024 roku może złożyć rolnik, który złożył już wniosek o przyznanie płatności na rok 2024, w którym wnioskował o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów. Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich ( podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Rolnicy ubiegający się o te formę wsparcia będą mogli również wnioskować o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego, takiego jak uzupełniająca płatność podstawowa lub płatność niezwiązana do tytoniu. Dodatkowo, możliwe będzie otrzymanie płatności obszarowych w ramach II filaru WPR, takich jak płatności ONW, płatności ekologiczne, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz płatności zalesione, pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/platnosc-dla-malych-gospodarstw-oraz-platnosc-do-ekoschematu-grunty-wylaczone-z-produkcji--wnioski-mozna-skladac-do-31-sierpnia-2024-r


Szczegóły również na plakacie.

[05.07.2024 r.]