Zmiany będą obejmować m.in.:

1.         podwyższenie progów dochodowych;

2.         urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji;

3.         możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu;

4.         wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT oraz podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia;

5.         zmianę terminu rozpoczęcia (kwalifikowalności) przedsięwzięcia dla wniosków bankowych tj.: dotacji połączonej z kredytem bankowym;

6.         wprowadzenie dodatkowego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji;

7.         wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.

 

Podstawowe dokumenty związane z nowym naborem zostały udostępnione na stronie internetowej programu pod linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

 

Dodatkowo, w zakładce do pobrania, pod linkiem:  https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/ udostępnione zostały grafiki przygotowane na okoliczność promocji nowej wersji programu.