Wniosek zawiera nowy wzór karty osoby przyjętej do zakwaterowania. W nowym formularzu można rozliczyć czas goszczenia uchodźców od 1 lipca br. do 30 kwietnia 2023 roku. Zgodnie z przepisami wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie i można je otrzymać za okres pomocy nie dłuższy niż 120 dni, od kiedy uchodźca jest w Polsce. W szczególnych przypadkach pieniądze mogą być wypłacane za okres dłuższy niż 120 dni.

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, pok. 14 (USC, ewidencja ludności) lub poniżej.

NOWY WZÓR WNIOSKU  (<--pobierz)

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w sekretariacie UMiG pok. 5, w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

 

[07.11.2022 r.]