Gdzie składa się wniosek o numer PESEL?

Aby otrzymać numer PESEL należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy na terenie kraju, np. do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, pok. nr 14 (USC) w godz. 7.30 - 15.30.

 

Jak składa się wniosek o nadanie numeru PESEL

  • Papierowy wniosek składa się osobiście;
  • Nadanie numeru PESEL jest bezpłatne;
  • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę;
  • Wniosek musi być czytelnie podpisany w obecności urzędnika;
  • Do wniosku należy dołączyć jedną fotografię (kolorową, o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie);
  • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego została przekroczona granica (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci). Można okazać również dokument, który został unieważniony. W przypadku braku dokumentów należy złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
  • Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia oraz osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

 

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

  • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
  • Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.
  • Potrzebna jest fotografia biometryczna o wym. 35x45 mm.

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (do pobrania)

Formularze wniosków dostępne są także bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie.

 

FILM INSTRUKTAŻOWY

 

Informacje dotyczące obywateli Ukrainy:

Інформація для громадян України:

https://www.gov.pl/web/ua