Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem:

→ złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt,

→ oraz zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).

 

→ sporządzenie protokołu odbioru prac wykonawcy w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” z datą zakończenia montażu źródła ciepła do 31 grudnia 2021 r. – pozycja: „Termin wykonania prac” wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia.

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/przypomnienie-od-1-stycznia-2022-r-wycofanie-dotacji-na-kotly-weglowe-w-czystym-powietrzu

(21.12.2021 r.)