Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł, co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W przypadku ubiegania się o pomoc należy przedstawić zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieniawie w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz pod nr tel. 16 622 73 01 wew. 42.