Remontem objęty został odcinek o dł. 1500 m.

Inwestorem zadania był Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Miasto i Gmina Sieniawa partycypowała w kosztach remontu w wysokości 165 tys. zł. Koszt po stronie Województwa Podkarpackiego to 380 tys. zł.

Całkowity koszt inwestycji to 550 tys. zł.