Pani Małgorzata Goch, pedagog specjalny w Szkole Podstawowej w Sieniawie w dniu 21 sierpnia 2023 r. zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, po odbyciu stażu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2018 r. oraz ustawą Karta Nauczyciela. Egzamin przeprowadziła Komisja Egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa, w skład której wchodziło między innymi dwóch ekspertów z listy MEN oraz jeden przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

W dniu 4 września 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś uroczyście wręczył pani Małgorzacie Goch akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego życząc dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Gratulacje złożyli również zastępca burmistrza Sebastian Padiasek, sekretarz MiG Barbara Matyja oraz kierownik Referatu Edukacji i Sportu Wacław Kondyra.

[5.09.2023 r.]