Dzielnicowi z Sieniawy prowadzą działania w oparciu o opracowane plany działań priorytetowych dla swoich rejonów służbowych. Plan działań priorytetowych to narzędzie, które ma poprawić skuteczność współdziałania dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. Plany działań i określone w nich zadania opracowywane są na podstawie informacji uzyskanych m.in. podczas spotkań dzielnicowego z mieszkańcami, rozmów z przedstawicielami samorządu Miasta i Gminy Sieniawa czy bieżącego rozpoznania.

________________

Główne założenia planów działań priorytetowych realizowanych w I półroczu 2024 r.

przez dzielnicowych Gminy Sieniawa.

 


Plan działania priorytetowego realizowany dla rejonu służbowego Nr 1

Plan działania priorytetowego realizowany dla rejonu służbowego Nr 1 przez starszego dzielnicowego mł. asp. Mariusza Lipińskiego, na okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. obejmuje: wyeliminowanie lub ograniczenie w możliwie jak największym zakresie występowania zjawiska zakłócania porządku publicznego i nieobyczajnych wybryków w obrębie sklepu Spożywczo-Przemysłowego przy ul. Kościuszki w Sieniawie oraz ograniczenie występowania zagrożenia demoralizacji nieletnich.


Plan działanie priorytetowego realizowany dla rejonu służbowego Nr 2

Plan działania priorytetowego realizowany dla rejonu służbowego Nr 2 przez st. sierż. Ewelinę Sowa, na okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. obejmuje: wyeliminowanie lub ograniczenie w możliwie jak największym zakresie występowania zjawiska spożywania alkoholu i zakłócania porządku publicznego w rejonie sklepu „Lewiatan” w Rudce.