W tym roku chcemy przekazać młodym organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym oraz samopomocowym z Województwa Podkarpackiego 606.400,00 zł na realizację inicjatyw w wybranej przez siebie ścieżce:

  • ŚCIEŻKA I - Oddolne inicjatywy mieszkańców;
  • ŚCIEŻKA II - Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji;
  • ŚCIEŻKA III - Wsparcie działań promocyjnych;
  • ŚCIEŻKA IV - Mikrodotacje branżowe;

 

W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz szkoleniami specjalistycznymi.

Nabór w roku 2023 rozpoczyna się z dniem 22 lutego i potrwa do 20 marca 2023 r. roku, godz. 16:00.  

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 01 czerwca do 31 października 2023 roku.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu:

www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl

 

Dodatkowo wszelkich informacji udzielają również koordynatorzy projektu.

Fundacja Fundusz Lokalny SMK: powiaty- stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski i ropczycko-sędziszowski; Sebastian Nabrzeski - koordynator ; tel.: 663 122 098;

e-mail: snabrzeski@gmail.com


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty-niżański, leżajski,  przeworski, lubaczowski, jarosławski, łańcucki; Damian Zakrzewski - koordynator; tel.: 790 688 622; e-mail: nisko.fio@gmail.com


Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”: powiaty - dębicki, strzyżowski, jasielski krośnieński, brzozowski; Justyna Jacek – koordynator; tel.: 668 948 983;

e-mail: justynajacekk@gmail.com


Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej: powiaty - rzeszowski, przemyski, sanocki, leski i bieszczadzki; Edyta Salnikow – koordynator; tel.: 667 048 313;

e-mail: biuro@przestrzenlokalna.org.pl

 

Informacja:

Biuro LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

Wolina, ul. Piaskowa 10, 37-400 Nisko

www.lgdnisko.pl