Projekt będzie realizowany przez Departament Ochrony Środowiska UMWP w latach 2024-2033. Łącznie – na działania w ramach projektu – jest ponad 100 mln złotych. Jego celem jest wdrożenie kompleksowego programu ochrony powietrza, poprzez usunięcie lokalnych barier, wprowadzenie dobrych praktyk i mobilizację środków publicznych oraz prywatnych. W projekcie weźmie udział 66 partnerów – będą to przede wszystkim podkarpackie samorządy w liczbie 61 oraz pięciu innych uczestników z organizacji i instytucji. 3 lipca 2024 r. w sali audytoryjnej UMWP partnerzy podpisali umowy. W imieniu samorządu województwa podpisy pod dokumentem złożyli: Anna Huk – członek zarządu województwa, nadzorująca bezpośrednio Departament Ochrony Środowiska UMWP oraz wicemarszałek Karol Ożóg. W imieniu samorządu Miasta i Gminy Sieniawa umowę podpisał burmistrz Witold Mrozek.

W ramach projektu planowane jest: fachowe doradztwo, a także dostarczenie wiedzy eksperckiej i wsparcia dla mieszkańców w zakresie wyboru źródeł dofinansowania, składania wniosków o dotację i ich rozliczeń. Doradcy zatrudnieni w ramach projektu będą oferować również pomoc techniczną w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii.

Gminy biorące udział w projekcie uzyskają dofinansowanie na przeszkolenie pracownika i kilkuletnie finansowanie jego etatu, jako doradcy ds. powietrza i energii. Gminni doradcy będą wspierać mieszkańców województwa podkarpackiego w różnych kwestiach: pomogą na przykład z wymianą tak zwanych „kopciuchów”, podpowiedzą, jak najlepiej przeprowadzić termomodernizację budynku, gdzie zdobyć na nią dofinansowanie, jaką instalację OZE zamontować w domu czy gminie. Dodatkowo doradca finansowany z projektu LIFE zdobędzie podczas studiów podyplomowych potrzebne kwalifikacje w zakresie wykonywania audytów energetycznych oraz świadectw energetycznych budynków  – które są wymagane w obecnym systemie prawnym.

Ważnym aspektem projektu jest również to, że gminy partnerskie otrzymają wsparcie w realizacji uchwał sejmiku województwa czyli z zakresu Programu Ochrony Powietrza oraz uchwały antysmogowej. Uchwały te obligują samorządy do realizacji działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Udział w projekcie łączy się także z korzyściami przy pozyskiwaniu środków z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Gminy uczestniczące w projekcie, podczas oceny wniosku o dofinansowanie, otrzymają dodatkowe punkty.

Projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj” będzie się wiązał z licznymi kampaniami informacyjno-edukacyjnymi, które mają podnieść świadomość mieszkańców na temat problemów związanych z jakością powietrza i koniecznością podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania.

LIFE Podkarpackie wesprze również samych samorządowców – poprzez liczne działania edukacyjne oraz fachowe doradztwo świadczone przez ekspertów. Planowane są różnego rodzaju konferencje, panele dyskusyjne oraz warsztaty. Istotnym elementem projektu będzie także wymiana dobrych praktyk, które znacząco przyczynią się do efektywnej realizacji zakładanych celów.

Wartość zadań realizowanych przez gminę partnerską w ramach projektu szacowana jest na 882 tys. zł, zaś kwota dofinansowania wynosi ponad 838 tys., co oznacza, że partnerskie gminy na realizowane zadania aż w 95% otrzymają wsparcie z projektu „Podkarpackie – żyj i oddychaj”.

 

Oprac. npdst. materiałów Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie

Źródło: UMWP