Przedstawione zostało przez prezesa OSP w Sieniawie, jednocześnie komendanta miejsko-gminnego dh Eryka Ceglaka sprawozdanie z działalności jednostki OSP "Orzeł", następnie sprawozdania z działalności drużyny młodzieżowej, finansowe oraz komisji rewizyjnej.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń za długoletnią służbę dla strażaków i Brązowych Odznak „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” dla najmłodszych ochotników.

 

Omówiony został plan działalności i plan finansowy na 2023 rok. Ważnym wydarzeniem będzie m.in. nadanie sztandaru dla jednostki OSP Czerwona Wola. Uroczystosć odbędzie się 3 maja 2023 r. W bieżącym roku oddana do użytku zostanie także remizoświetlica w Leżachowie.

Za okres sprawozdawczy zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Sieniawie otrzymał jednogłośne absolutorium.

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, a jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Sieniawie podziękował strażakom za pełną poświęcenia służbę i gotowość do niesienia pomocy w każdych okolicznościach. Gratulacje i podziękowania złożył także zastępca komendanta powiatowego PSP w Przeworsku bryg. Tomasz Dzień.

Władze Miasta i Gminy Sieniawa wraz z Zarządem Miejsko-Gminnym ZOSP RP podziękowały także biorącemu udział w zebraniu, dotychczasowemu opiekunowi sieniawskich strażaków, bryg. Bogdanowi Jaroszowi, który w styczniu 2023 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. Z ust burmistrza popłynęły słowa najwyższego uznania za codzienną profesjonalną, rzetelną i ofiarną służbę pożarniczą, a przede wszystkim za wieloletnią i owocną współpracę z sieniawskim samorządem. Nowym opiekunem strażaków z MiG Sieniawa został kpt. Eryk Poterek. Bogdan Jarosz zasilił natomiast szeregi OSP Sieniawa jako członek honorowy. Podjęta została w tej sprawie uchwała.

Wszystkim jednostkom, druhnom i druhom dziękujemy za piękną, pełną poświęcenia służbę.

Zebraniu przewodniczyła dh Barbara Matyja, wiceprezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Sieniawie.

 

[14.03.2023 r.]