Zakończenie roku szkolnego to dzień szczególny w życiu każdej szkoły, każdego ucznia, nauczyciela i rodzica. To czas wzruszeń, pożegnań absolwentów, podziękowań, ale także dzień, który rozpoczyna długo wyczekiwane wakacje i odpoczynek od nauki.

Spotkania były okazją m.in. do złożenia przez władze samorządowe na ręce pań dyrektor Marzeny Serafin i Marii Ożgi gratulacji i wyrazów uznania za całokształt pracy na ww. stanowiskach – z okazji zakończenia kadencji.