Oddział Rejonowy PCK w Przeworsku, Klub HDK “Orzeł” przy OSP w Sieniawie w dniu 29.06.2024 r. wydał żywność dla odbiorców końcowych zakwalifikowanych przez MGOPS w Sieniawie do udziału w programie.

 

[01.07.2024 r.]