Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Więcej na: https://bit.ly/Bioasekuracja21