Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Pismo PUW

Więcej informacji na stronie ARiMR