Dożynki w sposób symboliczny kończą żniwa, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Są podziękowaniem za udane zbiory i prośbą o urodzaj w kolejnych latach. To wyjątkowe święto przypomina, jak ważne jest docenianie pracy rolników i ogrodników.

   Uroczystość rozpoczęła się przemarszem ulicami miasta radosnego, pełnego barw i dźwięków korowodu dożynkowego pod przewodnictwem Dziewczęcej Orkiestry Szałamaistek i Mażoretek „Incanto” z Rzeszowa do sieniawskiej świątyni. Tutaj odprawiona została msza święta dziękczynna koncelebrowana, której przewodniczył proboszcz ks. Jan Grzywacz, a Słowo Boże wygłosił ks. prałat Wojciech Pac. Wokół ołtarza znalazł się chleb oraz misternie uwite wieńce dożynkowe, przygotowane przez poszczególne sołectwa. Msza św. dziękczynna zgromadziła liczne grono wiernych – zaproszonych gości i mieszkańców. Po nabożeństwie korowód dożynkowy przeszedł na plac targowy. Zdobycze pola, owoce ziemi i plony ogrodu zostały uroczyście złożone na specjalnie przygotowanym miejscu przed sceną. Uroczystość na placu rozpoczęła się widowiskowym koncertem orkiestry i pokazami tanecznymi mażoretek. Zaraz po nim odbyła się część obrzędowa. Zgodnie z tradycją, starostowie dożynek – Marta Chamik i Piotr Majcher przekazali okazały bochen chleba burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa Adamowi Wosiowi, by ten podzielił go wśród uczestników uroczystości.

Trzymając w ręku chleb symbolizujący tegoroczne zbiory, pragnę w imieniu całej gminnej społeczności wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej w Sieniawie panią Danutą Król powiedzieć obecnym tutaj rolnikom – po stokroć dziękuję! – mówił burmistrz Adam Woś. – Drodzy rolnicy, to dzięki Wam Polska Ziemia przez wieki pozostawała ostoją tradycji i wiary, dzięki Wam przetrwały ojczyste obyczaje i tradycje. To dzięki polskim rolnikom możemy dzisiaj świętować i dziękować Bogu za zebrane plony. Przepiękna polska tradycja nakazuje dzielić się chlebem. Ten gest jest wyrazem braterstwa, przyjaźni i chęcią przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Ja również chcę się podzielić tym chlebem z wszystkimi mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi do nas gośćmi. Chciałbym, aby ten podział był sprawiedliwy, niech chleba nikomu nie zabraknie.

   Rolnikom za trud ich pracy dziękowali także zaproszeni goście, m.in. poseł na Sejm RP Marek Rząsa. Tego dnia burmistrzowi Adamowi Wosiowi wręczony został przez Prezesa Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej Stanisława Bartmana medal i specjalne wyróżnienie, będące podziękowaniem za szczególne zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na rzecz podkarpackiego rolnictwa.

   W dalszej kolejności, zgodnie z tradycją, poszczególne sołectwa zaprezentowały misternie uwite, barwne wieńce dożynkowe, wykonane przez wieńczarzy ze zboża, kwiatów, ziół i owoców. Święto plonów było również okazją do prezentacji dorobku kół gospodyń. Gospodarze święta – Stowarzyszenie „Aktywni” w Sieniawie, a także KGW Wylewa przygotowali pełne humoru scenki kabaretowe, natomiast KGW Dobra, Czerwona Wola, Czerce i zespół Piganeczki z Pigan zaśpiewali pieśni dożynkowe. Dzieci z kl. IIIa SP w Sieniawie wystąpiły z kolei w programie „Żniwa”. Część artystyczna została przyjęta z dużym zainteresowaniem i aplauzem.

   Do zabawy dożynkowej porwali artyści z formacji Cebula Band oraz gwiazda wieczoru – Mamma Mia. Tribute to ABBA. To była magiczna podróż w czasie, dla tych starszych powrót do przebojów z lat młodości. Wybrzmiały „Waterloo”, „SOS”, „Dancing Queen” i wiele innych hitów.

   Podczas wydarzenia na wszystkich czekała bogata strefa gastronomiczna, w tym lokalne przysmaki od KGW z Dobrej, bezpłatny bigos dla wszystkich uczestników dożynek, bogata strefa rekreacyjna, animatorzy, stoiska wystawiennicze i szereg innych atrakcji. Na zakończenie odbyła się dyskoteka.

   Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie na czele z dyrektorem Arturem Boczarskim przy współpracy ze wszystkimi sołectwami, KGW i organizacjami działającymi na terenie miasta i gminy.

PEŁNA RELACJA ZDJĘCIOWA JUŻ WKRÓTCE

[4.09.2023 r.]

 

Sponsorzy Miejsko-Gminnych Dożynek w Sieniawie

 • Warter Fuels S.A., Warszawa
 • Zakład Rolniczo-Przemysłowy Farmutil H.S., Leżachów
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
 • Texom, Sp. z o.o., Rzeszów
 • Bank Spółdzielczy w Rzeszowie, o/Sieniawa
 • Nadleśnictwo Sieniawa
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Sieniawa
 • Promont, Paweł Ożga, Wylewa
 • Ewmar, Mariusz i Ewa Świąder, Sieniawa
 • Studio fotograficzne, MC FOTO, Małgorzata Capłap, Sieniawa
 • PHU „Przyjazny Duch”, Konrad Kasper, Sieniawa
 • Zakład Usług Remontowo Budowlanych, Józef Kurko, Rudka

Dziękujemy!

 

PODZIĘKOWANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIENIAWA

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!

Składam serdeczne wyrazy wdzięczności wszystkim osobom i instytucjom, które włączyły się w organizację miejsko-gminnych dożynek w Sieniawie w dniu 3 września 2023 r. Państwa zaangażowanie sprawiło, że mogliśmy w tak znakomitych okolicznościach, w przepięknej oprawie podziękować Bogu za tegoroczne zbiory i uczcić pracę rolników z najwyższym szacunkiem.

Żniwa to wyjątkowy czas dla polskiej wsi, kiedy rolnicy i sadownicy zbierają owoce całorocznej pracy. Tradycyjnie kończą je uroczyście dożynki, dzień w którym dziękujemy za zebrane plony. Praca rolników daje nam gwarancję, że chleba nam nie zabraknie. Chylę dziś czoła spracowanym rolnikom, za ich trud i zaradność, za szacunek do rodzinnej ziemi i oddanie, z jakim kultywują tradycje przodków.

Dziękuję księdzu proboszczowi Janowi Grzywaczowi, i współcelebransom za ofiarę mszy świętej w intencji rolników i za zebrane plony. Dziękuję prałatowi ks. Wojciechowi Pacowi za wygłoszone Słowo Boże. Wspólna modlitwa jest dziś najlepszą formą podziękowania.

W sposób szczególny dziękuję za znakomitą organizację uroczystości dyrektorowi Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie Arturowi Boczarskiemu i pracownikom tej jednostki oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieniawie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa. Dziękuję wszystkim zaangażowanym mieszkańcom gminy – sołtysom wszystkich sołectw, strażakom OSP „Orzeł” w Sieniawie, gospodyniom z kół gospodyń wiejskich, Stowarzyszenia „Aktywni” w Sieniawie i Klubu Seniora, mieszkańcom Sieniawy i całej gminy za przepięknie przygotowany dożynkowy wystrój miasta. Wiem, że kosztowało to wiele pracy, ale efekt przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Dziękuję gospodarzom święta, starostom dożynek – pani Marcie Chamik i panu Piotrowi Majchrowi, pełniącym z honorem i wielką dumą swoje obowiązki.

Dziękuję sponsorom za nieocenione wsparcie finansowe, policjantom z Komisariatu Policji w Sieniawie, strażakom z OSP „Orzeł” i służbie medycznej za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników dożynek. Sołtysom, radom sołeckim, gospodyniom z KGW za udział w uroczystościach dożynkowych oraz kultywowanie pięknych tradycji, wieńczarkom za niezwykłe w swej urodzie wieńce dożynkowe – symbol płodów ziemi i ciężkiej pracy na roli. Dziękuję za tradycyjny chleb, który z wielką radością podzieliliśmy między mieszkańców i przybyłych gości.

Dziękuję artystom występującym na scenie za przygotowanie atrakcyjnego programu. Składam podziękowania parlamentarzystom, samorządowcom i przedsiębiorcom, przyjaciołom z miast partnerskich na Słowacji, gościom z okolicznych miejscowości i wszystkim mieszkańcom za tak liczne przybycie i wspólne świętowanie. Dziękuję wszystkim, których nie wymieniłem, a których praca i zaangażowanie przyczyniły się do tego, że mogliśmy tak radośnie świętować.

„Życie to echo,

co wysyłasz - wraca,

co siejesz - zbierasz,

co dajesz - dostajesz,

to co widzisz w innych dobrego,

istnieje w Tobie…”

 

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa

Adam Woś