Przeworski Klaster Energii tworzą:

  • Miasto i Gmina Sieniawa
  • Gmina Miejska Przeworsk
  • Gmina Przeworsk
  • Gmina Zarzecze
  • Gmina Gać

Z ramienia samorządu Miasta i Gminy Sieniawa porozumienie podpisali: wz. Burmistrza Adama Wosia sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa Barbara Matyja i skarbnik MiG Anna Nykiel.

Celami działalności klastra są:

- Ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra będących jednostkami samorządu terytorialnego, w tym poprzez inwestycje w OZE;

- Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii;

- Rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej;

- Edukacja ekologiczna w zakresie OZE;

- Wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią;

 

Tego dnia odbyło się także pierwsze Walne Zgromadzenie Członków.