Uroczyste powołanie odbyło się w obecności przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieniawie Danuty Król, kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sieniawa. Słowa gratulacji nowemu zastępcy złożył burmistrz Adam Woś.

– To bardzo odpowiedzialna i wymagająca ogromnej pracy funkcja w służbie samorządu, ale i wielka duma. Życzę, by Pańskie relacje ze współpracownikami oparte były na zaufaniu, szacunku i otwartości, życzę trafnych decyzji, skuteczności i aby podejmowane działania przyniosły osiągnięcia służące rozwojowi miasta i gminy oraz dobru wszystkich jego mieszkańców. Jestem przekonany, że powierzoną funkcję będzie pan pełnił z należytą sumiennością oraz dbał o sprawne funkcjonowanie naszej gminy – powiedział burmistrz.

Do życzeń dołączyła przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Król. Gratulacje złożyli także wszyscy kierownicy i dyrektorzy.

Sebastian Padiasek ma 35 lat, wykształcenie wyższe, posiada doświadczenie w pracy samorządowej. W sieniawskim magistracie pracował w Referacie Edukacji i Sportu, wcześniej związany z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół”. Wieloletni zawodnik „Sokoła” Sieniawa, działacz społeczny. Żonaty. Ma dwoje dzieci.

Nowo powołanemu Zastępcy Burmistrza gratulujemy objęcia jakże zaszczytnego, ale również odpowiedzialnego stanowiska, życząc samych sukcesów oraz konsekwencji w realizacji zamierzonych działań na nowej ścieżce zawodowej!

[03.08.2022 r.]