Pierwszy temat rozmów samorządowców skupił się wokół sprawy budynku, w którym funkcjonował Zespół Szkół w Sieniawie i którego organem prowadzącym jest Powiat Przeworski. Celem samorządu jest pozyskanie bazy lokalowej – użyczenie pomieszczeń dla Szkoły Podstawowej w Sieniawie na najbliższy rok szkolny i docelowo odzyskanie budynku na potrzeby Miasta i Gminy Sieniawa – z przeznaczeniem na cele oświatowe.

Kolejny temat to ustalenia odnoście wspólnej realizacji inwestycji – drogi powiatowej – ul. Jagiellońskiej w Sieniawie. Powiat Przeworski przygotowuje się do złożenia wniosku celem pozyskania środków na zadanie.

 

[10.07.2024 r.]