W ramach projektu wzięliśmy udział w warsztatach online zorganizowanych przez realizatora projektu, tj. Narodowe Centrum Kultury: „Preprodukcja i postrodukcja materiałów audiovideo” oraz „Formy komunikacji i publikacji internetowych”. W styczniu 2022 r. odbyliśmy dwudniowe szkolenie stacjonarne, poświęcone projektowaniu oferty kulturalnej, które prowadziła Anna Małczuk-Wakulińska, pracownik Instytutu Postaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Podczas tego szkolenia poznaliśmy wiele ciekawych narzędzi i aplikacji, które wykorzystujemy w naszej pracy. Druga część szkoleń z p. Anną, a było tych spotkań pięć, odbyła się online. Podczas konsultacji poruszaliśmy temat „Facebook jako medium dla instytucji kultury” i opracowaliśmy „Strategię cyfrową Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie”. Ponadto na bieżąco uczestniczymy w konsultacjach i webinariach organizowanych przez NCK, podczas których zdobywamy wiedzę m.in. na temat sztucznej rzeczywistości i sztucznej inteligencji, rozwijamy kompetencje cyfrowe oraz umiejętności projektowania oferty kulturalnej, uczymy się, jak tworzyć zespół w okresie zmiany technologicznej i jak budować markę instytucji.

Za nami również szkolenia z obsługi zakupionego sprzętu, programów z zakresu cyfrowej obróbki grafiki i transmisji online przeprowadzone przez firmę Firmę Toton Show oraz szkolenie z zakresu obsługi systemu do transmisji dźwięku, które przeprowadziła Firma ESS Audio. Teraz zaczynamy działać. Pierwsza transmisja online już za nami – gminne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja można było oglądać online: (www.youtube.com/watch?v=CF75MMbP5Wc).

Przypomnijmy, że na realizację projektu „Bądź z nami online” Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie otrzymało grant w wysokości 96 500 zł. W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt audio-wideo, sprzęt do streamingu, akcesoria cyfrowe oraz system do transmisji danych audio przez Wi-Fi z dwiema osobistymi pętlami indukcyjnymi. Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Piotr Majcher