Zadaniem konkursowym jest zachęcenie przez gminy jak największej liczby zobowiązanych na jej terenie osób fizycznych do dokonywania samospisu internetowego, prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/

Wskaźnik samospisu internetowego stanowiący podstawę do wyłonienia zwycięskich gmin będzie uwzględniał samospis internetowy dokonany w okresie od początku do końca trwania NSP 2021, tj. od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. do godziny 23:59.

Wyłonienie zwycięskich gmin oraz ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 15 listopada 2021 r.

W każdym województwie dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującej największą aktywność wśród społeczności lokalnej zostanie przyznana nagroda specjalna. Brane są pod uwagę wszystkie działania obejmujące okres od początku do końca trwania NSP 2021, tj. od 1.04.2021 r. do 30.09.2021 r. do godziny 23:59.

Więcej informacji o konkursie oraz materiały promocyjne dostępne są na stronie konkursu pod adresem https://spis.gov.pl/cyfrowa-gmina-nsp-2021/