W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o:

  • punktach recepcyjnych;
  • legalizacji pobytu i numerze PESEL;
  • opiece medycznej;
  • możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi.

Ulotki dostępne są w 4 wersjach językowych – polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej i angielskiej (w załączeniu do pobrania).