Nowoczesny plac zabaw powstał na działce miedzy remizo-świetlicą a sklepem. Składa się z trzech kolorowych zestawów zabawowych. Strefa aktywnego wypoczynku będzie alternatywą spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zadanie posłuży zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej poprzez aktywizację dzieci i młodzieży.

Koszt inwestycji to 99 400 zł. OSP w Dobrej złożyła wniosek w ogłoszonym przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” LGD naborze na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie w całości zostało objęte dofinasowaniem.

Wykonawcą inwestycji był Paweł Matera Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa EPX Architektura Ogrodowa.

Teren wokół placu zostanie dodatkowo zagospodarowany. Wjazd na plac zabaw powstanie od drogi wojewódzkiej. Przed nowo powstałym miejscem rekreacji będzie również parking, a za nim, w przyszłości, boisko tartanowe.