W zjeździe uczestniczyli: prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wiesław Kubicki, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Paweł Wajhajmer, naczelnik Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku bryg. Bogdan Jarosz, burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta Król, sekretarz MiG Sieniawa Barbara Matyja, skarbnik MiG Sieniawa Anna Nykiel, a także delegaci ze wszystkich jednostek z terenu gminy.

W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a w podjętych uchwałach udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sieniawie za okres 2016 – 2021 przedstawione na Zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w dniu 4 września 2021 roku w Dybkowie.


NOWO WYBRANE WŁADZE - KADENCJA 2021 - 2026 

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP 

Adam Woś – prezes, Władysław Ciurko – wiceprezes, Barbara Matyja – wiceprezes, Eryk Ceglak – komendant miejsko-gminny związku, Jakub Ceglak – sekretarz, Jerzy Dziki – zastępca komendanta, Jerzy Dziaduch – skarbnik.

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego

Adam Woś, Grzegorz Pyrczak, Jerzy Dziki, Patryk Ciurko, Radosław Lisik, Marian Ciurko, Władysław Ciurko, Dariusz Frączek, Jacek Paluch, Marcin Bajor, Stanisław Szary, Kamil Czercowy, Paweł Iskra, Krystian Niemczyk, Kazimierz Organiszczak, Tomasz Hejnosz, Krzysztof Dabek, Tomasz Czajkowski, Eryk Ceglak, Jakub Ceglak, Tadeusz Rzędzicki, Krzysztof Pigan, Barbara Matyja, Jerzy Dziaduch, Jan Zawada.

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Chamik, Grzegorz Podolak, Przemysław Czopik.

 

Celem zjazdu było nie tylko podsumowanie minionej kadencji i wybór nowego zarządu, ale również nakreślenie ścieżki działania na najbliższe 5 lat. Życzymy druhom samych sukcesów w ich społecznej i bardzo ważnej działalności.