W sesji uczestniczyli również: zastępca burmistrza Sebastian Padiasek, sekretarz MiG Barbara Matyja, skarbnik MiG Anna Nykiel, kierownicy referatów i pracownicy UMiG w Sieniawie oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a także sołtysi i mieszkańcy.

Retransmisja sesji dostępna jest TUTAJ.

 

[18.05.2023 r.]