Agenda webinaru:

1.Znaczenie pojęć z zakresu SMART

2. Analiza koncepcji Smart City

3. Analiza koncepcji Smart Villages

4. Wyzwania miast i wsi z zakresu usług komunalnych, społecznych i środowiskowych

5. Mądra Kooperacja SC - SV receptą na wyższą jakość życia mieszkańców.

Po zakończeniu części merytorycznej - dyskusja.

 

Webinar skupi się na wytłumaczeniu pojęć z zakresu SMART oraz zaprezentowaniu jak może zmienić się oblicze miast i terenów wiejskich!

Data: 09.11.2023

Godzina: 10.00

Miejsce: Online - https://doekogroup.clickmeeting.com/smart-city/

 

dr Wojciech Blecharczyk – doktor nauk o ziemi, wykładowca akademicki WSEI Kraków, AGH / zarządzanie środowiskiem, JST  – Smart City, ochrona i kształtowanie środowiska, , ochrona przyrody/.  Wiceprezes ZG LOP w Warszawie /1998 – 2008/, wiceprzewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej w Warszawie /2007 – 2013/. Były samorządowiec trzech kadencji. Członek International Green Mayors Assosiation,  Alumni Polska, Membership Team Smart Cities World.  MPEC S.A. – Innowacje Kraków, prezes Izby Gospodarczej „RH plus” w Krakowie.  Promotor strategii „mądrego - przyjaznego miasta smart city, zwolennik i propagator koncepcji kooperacji  Smart City – Smart Villages, dążącej do osiągania dobrostanu miasta i okolicznych miejscowości poprzez wprowadzanie innowacyjnych form zarządzania i technologii podnoszących jakość życia mieszkańców. Autor artykułów i publikacji z zakresu waloryzacji środowiska i Smart City.

 

[28.10.2023 r.]