ZMIANA MIEJSCA SPOTKANIA!

Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji "Sokół" w Sieniawie

w dniu 2 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu.