Zawiadomienie w załączeniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.