Zawiadomienie w załączeniu i w Biuletynie Informacji Publicznej