Przedstawione zostały sprawozdania z działalności, finansowe i komisji rewizyjnej. Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium. Podczas zebrania wybrano także nowe władze na następną kadencję.

W skład nowego zarządu weszli: Eryk Ceglak – prezes, Jakub Ceglak – wiceprezes/naczelnik, Krzysztof Pigan – zastępca naczelnika, Marcin Paluch – sekretarz, Jacek Zapasek – skarbnik, Tadeusz Rzędzicki Kronikarz, Rafał Czwakiel – gospodarz, Jacek Grabowiec i Paweł Ciurko – członkowie.

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Sieniawie Adam Woś podziękował strażakom za ich pełną poświęcenia służbę, za gotowość do niesienia pomocy w każdych okolicznościach. Życzył realizacji wyznaczonych planów oraz dalszych osiągnięć w pracy społecznej i zawodowej.