Nazwa zadania: Budowa wiaty tanecznej w m. Leżachów

Całkowita wartość zadania w PLN: 51 418,06

Kwota dofinansowania w PLN: 0,00

Źródła dofinansowania: Budżet gminy