Logotypy programu

Projekt „Modernizacja energetyczna budynku hali sportowej w Sieniawie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, znajdującego się na terenie gmin Sieniawa.

Zakres planowanych robót modernizacyjnych w hali sportowej obejmuje:
1. Docieplenie ścian
2. Wymiana okien
3. Wymiana drzwi
4. Docieplenie stropodachów
5. Ocieplenie podłogi na gruncie
6. Przebudowa układu wentylacji
7.Modernizacja c.o.
8. Wymiana oświetlenia LED
9. Montaż instalacji fotowoltaicznej
10. Budowa podjazdu i utwardzenie działki wraz z płytą

Cele szczegółowe:
• Poprawa stanu technicznego obiektu;
• Zwiększenie efektywności zarządzania energią;
• Ograniczenie zapotrzebowania na energię w budynku;
• Oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię;
• Ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych;
• Ochrona środowiska; Przeprowadzona termomodernizacja hali sportowej przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na energią, a więc na zwiększenie efektywności energetycznej.

Wartość całkowita projektu wynosi: 2 077 447,59 PLN
Dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi: 1 378 117,19 PLN