• 6 i 20 lipca, godz. 9.00 - siatkonoga, dla chłopców wieku 10-14 lat
  • 9 i 23 lipca, godz. 10.00 - piłka wodna - dla dziewcząt i chłopców wieku 10-16 lat. Warunkiem udziału w zajęciach jest umiejętność pływania!
  • 9 i 23 lipca, godz. 11.00 i 12.00 - zajęcia rekreacyjne na pływalni. Dzieci poniżej 10 r. ż. biorą udział w zajęciach pod opieką dorosłego opiekuna!

Obowiązują zapisy na zajęcia - tel. 16 648 81 14, w godz. 7.30-15.30

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pisemna zgoda rodzica!