W Programie „Czyste Sołectwo”  koła i sołectwa mogą zdobyć dodatkowe środki na działalność. Oprócz zapłaty za zebrane elektrośmieci, najlepsi otrzymają nagrody.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.czystesolectwo.pl

i potwierdzenie lub zaakceptowanie oświadczeń lub zgód wymaganych przy rejestracji do Programu.

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją. Za każdy zebrany kg elektrośmieci, koło otrzyma 0,40 zł.

Po zebraniu minimum 500 kg elektroodpadów (minimum logistyczne) Uczestnik może zlecić ich odbiór wysyłając mail na adres konkurs@czystesolectwo.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 532 076 238 podając dokładny adres zbiórki, nazwę sołectwa, osobę kontaktową wraz z numerem telefonu oraz orientacyjną ilość elektroodpadów do odbioru.

Prawo do nagrody przysługuje po zebraniu i jednorazowym przekazaniu (odbiorze) co najmniej 500 kg elektroodpadów.Wartość nagrody uzależniona jest od masy (wagi) zebranych i przekazanych elektroodpadów. Organizator za każdy kilogram zebranych i przekazanych elektroodpadów nalicza Uczestnikowi 0,40 zł do wartości nagrody. Uczestnicy, którzy w ramach całego Programu w skali krajowej zbiorą najwięcej elektroodpadów (decyduje kryterium wagowe) oraz zgłoszą odbiór w terminie od 01.01.2024 do 31.12.2024 otrzymują nagrody dodatkowe:

I miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 8.000 zł

II miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 5.000 zł

III miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 3.000 zł

IV miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 2.000 zł

V miejsce: przedpłacona karta płatnicza o wartości 1.000 zł

Organizator przewidział także nagrody za przeprowadzenie edukacyjnej akcji ekologicznej: dodatkowo 5 nagród po 1000 zł każda.

Szczegóły i kontakt na stronie www.czystesolectwo.pl . Tutaj także Regulamin Konkursu, z którym należy się zapoznać.

Organizatorem Programu „Czyste Sołectwo” jest ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S. A.

Program realizowany jest od dnia 01.04.2023 r. do odwołania.

Źródło: www.czystesolectwo.pl

 

[10.06.202 r.]