Z pomocy doradcy można skorzystać w siedzibie placówki w Przeworsku przy ul. Słowackiego 12, tel. (16) 648-76-50.

____________________

Przypominamy, że punkt w Sieniawie jest czynny w środy w godz. 9.00 – 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, II piętro.