Szczegółowe informacje zawiera ogłoszenie lub uzyskać można pod numerem telefonu 16 622 70 63 wew. 34.

 

Informacja i ogłoszenie w załączeniu i w Biuletynie Informacji Publicznej.