Szczegółowe informacje zawiera wykaz lub można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, tel. 16 622 70 63 wew. 34

Informacja i wykaz w załączeniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

[04.12.2023 r.]