Dla wszystkich uczestników dożynek będzie przygotowany ciepły poczęstunek.

Dożynki Gminne w Czercach